سیستم هوشمند برچسب‌گذار ادات سخن زبان عربی؛ لایه‌ صرف

جهت فهم زبان عربی، سه دانش مهم، نقش اساسی را بر عهده دارند که عبارت‌اند از: علم لغت، صرف و نحو. علم لغت، یعنی فهم معنای حقیقی یک کلمه و همچنین آشنایی با برخی معانی مجازی و کنایی یک کلمه یا یک عبارت. در کنار علم لغت، علم صرف و نحو نیز وجود دارد که مبتنی بر قواعدی است که فهم هوشمند از آنها را امکان‌پذیر می‌کند. بدون تردید، علم صرف را باید پیش‌نیاز علم نحو دانست. اینکه یک کلمه چه جایگاهی را در یک کلام دارد، ابتدا وابسته به این است که کلمه به خودی خود قابلیت کدام یک از نقوش نحوی را دارد؛ به طور مثال، فاعل یا مفعول شدن یک کلمه، در ابتدا وابسته به این است که آن کلمه اسم باشد و نه فعل یا حرف.

 

در حال حاضر، چند موتور صرف وجود دارد که با قدرت و دقت نسبتاً مناسبی به کار تجزیه صرفی متون عربی می‌پردازد؛ اما عواملی منجر به آن شده که طراحی موتور جدیدی در دستور کار مرکز قرار گیرد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم (ادامه ...)