فراخوان مقاله برای نشریه «فناوری اطلاعات و علوم اسلامی»
پژوهشکده فناوری اطلاعات و علوم اسلامی قصد دارد به انتشار دوفصلنامه‌ای علمی‌-تخصصی با عنوان «فناوری اطلاعات و علوم اسلامی» اقدام نماید. طبق برنامه‌ریزی انجام‌گرفته، ان‌شاءالله شماره نخست این دوفصلنامه در پاییز ۱۳۹۴ منتشر خواهد شد.
از تمامی صاحب‌نظران این حوزه میان‌رشته‌ای دعوت می‌شود که جهت ملاحظه این فراخوان به آدرس زیر مراجعه فرمایند: