ملاحظاتی در باب تأسیس یک نهاد پژوهشی میان‌رشته‌ای در حوزه «فناوری اطلاعات و علوم اسلامی»

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، خود نهادی است که مولود یک رویکرد میان‌رشته‌ای است و این رویکرد هم در نام کلی مرکز تجلّی یافته است. ادامه کار این مرکز و رسیدن آن به اهداف از پیش تعیین شده نیز به مدد همین رویکرد حاصل خواهد شد. این مرکز به همّت متخصصان و فناوران همکار خود توانسته است، بخشی از مرحله اساسی و حیاتی انتقال داده‌های علوم اسلامی به فضای دیجیتال و امکانات جستجو و بازیابی آنها را پوشش دهد و در این مسیر، به فربه‌تر کردن این امکانات می‌اندیشد. اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که حجم عظیمی از داده‌های علوم اسلامی به محیط دیجیتال منتقل شده‌اند. اکنون زمان آن است تا علاوه بر تداوم بیش از پیش ورود و دیجیتال‌سازی داده‌های علوم اسلامی، به فرایندها و فناوری‌های کشف دانش نهفته در این داده‌ها و دیگر امکانات مرتبط با آن بپردازیم.
 
فرایندها و فناوری‌های پردازش هوشمند متون و از جمله دانش داده‌کاوی، به ما امکان شناسایی الگوها، مدل‌ها و ارتباط میان عناصر مختلف در پایگاه داده را می‌دهد تا دانش نهفته در داده‌ها را کشف و برای ارتقای سیستم از این دانش و اطلاعات مفید بهره گیریم. متون و نصوص اسلامی و به‌ویژه متون فقهی اسلامی نیز تمام ویژگی‌ها و مختصات لازم جهت ایجاد زمینه‌ای فعال و پویا در پژوهش‌های علوم رایانه‌ای و استفاده از فناوری سیستم‌های خبره در ایجاد ابزارهای مؤثر جهت ارائه خدمات به محققان و دانشمندان علوم اسلامی را دارا است. تأسیس نهاد پژوهشی وابسته به «مرکز نور»، گامی است در این راه. (ادامه ...)