به دنبال شیوه‌های جدید تحلیل محتوا هستیم؛ گفتگو با حجت‌الاسلام سبحانی

۱۳ اسفند ۹۲
در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از شیوه جدید تحلیل که نوعاً معنایی بوده و بر محور هستی‌شناسی و ارتباط بین واحدهای معانی استوار است، استفاده می‌کنیم؛ به عنوان مثال، اگر پیامبر(ص) به عنوان یک نمایه یا تک‌واژه در منابع ما تعیین شود، ارتباط پیامبر(ص) با مباحثی از قبیل: هجرت، قرآن، جبرئیل، همسران، عموها، قبیله، حضرت امیر(ع)، مکه، مدینه، جنگ‌ها، وقایع و حوادث و موضوعات دیگر، در این تحلیل مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، عملاً پیامبر(ص) را می‌توانیم به‌راحتی با بیست موضوع یا بیشتر ارتباط دهیم. در شیوه‌های معمول تحلیل محتوا که در برخی نرم‌افزارهایمان به کار برده‌ایم، نمی‌توانیم این ارتباطات را به طور وسیع نمایش دهیم. از این رو، شیوه‌های معنایی جدید مثل هستی‌شناسی، به ما می‌گوید که شما باید به گونه‌ای نمایه بزنید که در یک‌جا بتوان همه این ارتباطات را نمایش داد. این کارها، در مرکز نور در دست اقدام است. (ادامه ...)